تئوری ذهن روزهای زوج از ساعت 23:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

تئوري ذهن

برنامه "تئوری ذهن": رابطه خریدار و فروشنده در حوزه كسب و كار

رادیو اقتصاد در برنامه "تئوری ذهن" یكشنبه 29 اسفند ماه، رابطه خریدار و فروشنده در حوزه كسب و كار را عنوان می كند.

1400/12/28
|
14:30
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ یكی از مهمترین رویكردهای موجود در زمینه بازاریابی در دنیای تجارت رویكرد روابط خریدار و فروشنده می باشد.امروزه شركت ها متوجه اهمیت حفظ مشتریان فعلی خود شده اند و به همین دلیل در زمینه بازاریابی رابطه مند سرمایه گذاری می كنند.

در برنامه فردا میهمانان درباره رابطه خریدار و فروشنده در حوزه كسب و كار مطالبی را بیان می كنند.

تعبیر اقتصادی رفتار دردانه در بین فروشنده و خریدار، روایت بقال و مشتری از دیگر موضوعات مطرح در این برنامه می باشد.

برنامه "تئوری ذهن" در ایام نوروز ساعت 23:05 از رادیو اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
تئوری ذهن