صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اساسا توانایی ها و منابع یک کشور برای موفقیت در همه زمینه های اقتصادی و صنعتی ناکافی است چرا که همواره منابع محدود بوده و باید بدرستی مدیریت شود.

هدفمندی صنایع اولویت دار از جمله مهمترین سیاست های سرنوشت ساز صنعتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به شمار میرود. تعیین اولویت ها کمک می کند که دولت ها بتوانند نوع و میزان حمایت خود از بخش های مختلف اقتصادی و رشته های صنعتی را بدرستی تعیین و پیاده سازی کنند.

برای دریافت فایل مربوط به "سیاست گذاری صنعتی برای پیشرفت اقتصادی" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا