صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اساسا توانایی ها و منابع یک کشور برای موفقیت در همه زمینه های اقتصادی و صنعتی ناکافی است چرا که همواره منابع محدود بوده و باید بدرستی مدیریت شود.

هدفمندی صنایع اولویت دار از جمله مهمترین سیاست های سرنوشت ساز صنعتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به شمار میرود. تعیین اولویت ها کمک می کند که دولت ها بتوانند نوع و میزان حمایت خود از بخش های مختلف اقتصادی و رشته های صنعتی را بدرستی تعیین و پیاده سازی کنند.

برای دریافت فایل مربوط به "سیاست گذاری صنعتی برای پیشرفت اقتصادی" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور

  • توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه