سیدروح الله لطیفی: رشد 25 درصدی تجارت در پاییز

سخنگوی گمرك گفت: ارزش تجارت كشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل, 25 درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.

1400/10/21
|
15:45

به گزارش رادیو اقتصاد سیدروح الله لطیفی افزود: كل تجارت كشور در 9 ماه امسال 122 میلیون و 452 هزار تن كالا به ارزش 72 میلیارد دلار بود كه سهم فصل پاییز 43 میلیون تن به ارزش 27 میلیارد دلار بوده است.

سخنگوی گمرك گفت: تجارت پاییزی كشور نسبت به فصل سوم سال قبل، كاهش 9 درصدی در وزن وافزایش 25 درصدی در ارزش را تجربه كرده و نسبت به فصل تابستان 7 درصد در وزن و 14 درصد در ارزش و نسبت به بهار 12 درصد در وزن و 28 درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی اضافه كرد: واردات كشور در فصل پاییز نسبت به تابستان، چهار درصد در وزن و پنج و نیم درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت به فصل بهار نیز 28 درصد در وزن و 16 درصد در ارزش رشد داشته است.

دسترسی سریع