حسین طلوعیان گفت: احیاء 170 واحد راكد تولیدی در گلستان با 2300 فرصت شغلی

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: با ورود و كمك ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از سال 95 تا كنون بیش از 170 واحد راكد تولیدی در استان احیاء شده است.

1400/10/21
|
12:35

به گزارش رادیو اقتصاد طلوعیان با اعلام اینكه از ابتدای امسال 50 واحد احیا شده افزود: از دست دادن سهم بازار، تملك واحدها از سوی بانك ها و اختلاف سهامداران، سه علت اصلی ركود واحدهای تولیدی است.

به گفته طلوعیان، اكنون 80 درصد واحدهای صنعتی استان، كمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و نیاز است دیگر متولیان نیز به میدان بیایند تا این ظرفیت تكمیل شود.

دبیر هماهنگی امور بانك های گلستان هم با بیان اینكه تا كنون به هزار و 402 واحد تولیدی درمجموع 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است، افزود: جذب منابعی كه از سوی بانك های غیردولتی انجام می شود، در خود استان در فضای تولید استفاده خواهد شد.

دسترسی سریع