مدیر كل شیلات خوزستان: افزایش 53 درصدی مزارع فعال پرورش میگو

مدیر كل شیلات خوزستان گفت: مزارع فعال پرورش میگو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 53 درصدی داشته است.

1400/09/22
|
11:49

ابوعلی، با اشاره به وضعیت آبزی پروری خوزستان به ویژه پرورش میگو در نیمه نخست امسال افزود: در سال جاری فرآیند پرورش میگوبا سطح زیركشت 330 هكتار ، تولید 692 تن میگو را به همراه داشته است.

مدیر كل شیلات خوزستان با بیان اینكه در حال حاضر با اقدامات موثر انجام شده، شیوع بیماری لكه سفید در مزارع میگو زیر پنج درصد رسیده است اضافه كرد: به لحاظ اقتصادی بیماری لكه سفید در خوزستان كنترل شده است.

مدیر كل شیلات خوزستان گفت: بعد از چند سال تعطیلی و ركود، یك مركز تكثیر میگو در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان فعال شد و سال آینده به سه مركز افزایش می یابد و نیاز عمده بچه میگوی منطقه را در این مجتمع تامین خواهیم كرد.

ابوعلی، تولید 110 تن میگو از آب های نامتعارف شهرستان خرمشهر (زه آب مزارع كشاورزی) درسال جاری را اقدامی بی سابقه خواند و افزود: ظرفیت های شیلات درخوزستان و مناطق جنوبی بسیار بالاست و برنامه ریزی لازم در خصوص به كارگیری این ظرفیت ها به دستگاه های مربوط ارائه خواهد شد.

دسترسی سریع