مدیرعامل صندوق بیمه محصولات كشاورزی: حمایت دولت از بیمه محصولات كشاورزی با پرداخت یارانه

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات كشاورزی سهم دولت از حق بیمه محصولات كشاورزی در قالب یارانه را 70 درصد اعلام كرد.

1400/09/10
|
12:04

حسن نژاد افزود: متوسط حق بیمه پرداختی محصولات كشاورزی نسبت به نوع بیمه نامه، از 30 تا 70 درصد است كه این رقم در برخی محصولات از 70 درصد هم بیشتر می شود.

حسن نژاد تصریح كرد: حق بیمه ها با توجه به مناطق كم خطر و پر خطر متفاوت خواهد بود و تناسب میزان خطرپذیری در مناطق كشاورزی مختلف، سهم دولت هم كمتر یا بیشتر می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات كشاورزی گفت: هرچه تعهدات بیمه ای از سقف بالاتری برخوردار باشد حق بیمه هم افزایش خواهد یافت، از طرف دیگر هرچه احتمال بروز خطر در مناطق كشاورزی بیشتر باشد حق بیمه هم بالاتر خواهد بود.

حسن نژاد افزود: البته در تلاشیم تا سقف بیمه را در خصوص بیمه كشاورزی افزایش دهیم در همین زمینه تبصره ای وجود دارد كه طبق آن كشاورزانی كه محصولاتشان از قانون خرید تضمینی برخوردار می شود باید محصولات خود را بیمه كنند.

دسترسی سریع