عباسی معروفان: ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی برای 4 قلم كالای اساسی

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی برای 4 قلم كالا تا اطلاع ثانوی ادامه دارد .

1400/09/04
|
13:43

عباسی معروفان افزود:‌ اختصاص این ارز برای واردات نهاده‌های دامی، روغن، گندم و دارو همچنان ادامه خواهد داشت.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی در باره وضعیت نهاده‌های كشور گفت: از ابتدای سال 11 میلیون و 150 هزار تن نهاده در كشور از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده كه 6.2 میلیون تن ذرت و بقیه كنجاله و جو است و اینها به اندازه نیاز بوده است.

عباسی معروفان درباره واردات گندم هم گفت: نیاز كشور به گندم 12 میلیون تن است كه امسال حدود 4.5 میلیون تن از كشاورزان خریده‌ایم، 4 میلیون تن هم واردات داشتیم و بقیه هم باید وارد شود.

دسترسی سریع