رستم قاسمی: عزم ایران و جمهوری آذربایجان برای ایجاد كریدور خلیج فارس _ دریای سیاه

وزیر راه و شهرسازی گفت: توافقنامه كریدور خلیج فارس - دریای سیاه تا دو ماه و نیم آینده بین ایران و جمهوری آذربایجان امضا می‌شود.

1400/09/03
|
13:13

رستم قاسمی با اشاره به دیدارش با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افزود: امیدواریم موانع موجود بین دو كشور برطرف شود و در حوزه‌های مختلف بویژه بخش‌های اقتصادی همكاری‌ های دو جانبه را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت طرح ریلی رشت - آستارا برای ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان بخشی از كریدور بین‌المللی شمال_ جنوب گفت: گفتگوهایی برای تكمیل پایانه ای كه شركت‌های جمهوری آذربایجان در آستارا سرمایه‌گذاری كرد‌ه‌اند شده است.

دسترسی سریع