عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: شفافیت و سلامت اقتصاد با حذف ارز 4200 تومانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شفافیت و سلامت اقتصاد را با حذف ارز 4200 تومانی و حمایت‌های مستقیم از اقشار آسیب پذیر دانست.

1400/09/03
|
09:58

صادقیان گفت:حذف ارز 4200 تومانی و تك نرخی شدن ارز، باعث شفافیت و سلامت اقتصاد می‌شود، اما پیش از حذف آن باید حمایت‌های مستقیم از اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.

صادقیان با بیان اینكه پرداخت یارانه‌ها و همچنین ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هدف گذاری شده بود، افزود: متاسفانه از اقشار آسیب پذیر حمایتی از این ناحیه صورت نمی‌گیرد بلكه بیشتر بخش‌های مرفه‌تر از این یارانه و رانت استفاده می‌كنند، ضمن اینكه هر جا كه دو نرخی و چند نرخی وجود داشته باشد فساد و رانت هم ایجاد می شود.

دسترسی سریع