رئیس كل سازمان امور مالیاتی: مبارزه با فرار مالیاتی یكی از اولویت‌های سازمان مالیاتی

رئیس كل سازمان امور مالیاتی گفت: رعایت حقوق مودیان، عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت های نظام مالیاتی در دوره جدید است.

1400/09/03
|
08:23

منظور افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاكمیت داده ها، گام مهم در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و توسعه ظرفیت‌های نظام مالیاتی است.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی همچنین یكی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی را گسترش بی رویه معافیت‌های مالیاتی اعلام كرد و گفت: متاسفانه حجم معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار بالاست بطوریكه بیشتر این معافیت‌ها اثربخشی لازم را نداشته است و حتی در برخی موارد از این معافیت‌ها سوء استفاده نیز می‌شود.

دسترسی سریع