سید احسان خاندوزی: الزام بانك‌ها برای ارائه قرارداد تسهیلات به دریافت كنندگان وام

وزیر اقتصاد گفت: بانك ها مكلفند یك نسخه از قرارداد تسهیلاتی را كه به تولیدكنندگان، فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی می پردازند، در اختیار آنها قرار دهند.

1400/09/02
|
10:01

سید احسان خاندوزی افزود: یكی از مسائلی كه باعث نارضایتی تولیدكنندگان، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها از سیستم بانكی می شد این بود كه قرارداد تسهیلات در اختیار آنها قرار نمی گرفت و از اینكه نرخ سود و جرایم دیركرد چگونه محاسبه می‌شود اطلاع نداشتند.

وزیر اقتصاد با بیان اینكه شورای پول و اعتبار و بانك مركزی در این زمینه مصوباتی داشتند اما به علت ضعف نظارتی بانك مركزی كامل اجرا نمی‌شد،‌ اضافه كرد: ازمدیران عامل بانك‌های دولتی تعهد جدی گرفته شد، به هر مراجعه‌كننده از گیرندگان تسهیلات كه درخواست یك نسخه از قرارداد را دارند، بانك‌ها ارائه كنند تا اگر اجحافی شده در مراجع قانونی قابل پیگرد باشد.

وزیر اقتصاد گفت: به‌زودی به سمت الكترونیكی شدن قرارداد تسهیلات می‌رویم تا امكان نظارت برخط آن وجود داشته باشد.

دسترسی سریع