سید جواد ساداتی نژاد: ابلاغ اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندرقند

وزیر جهاد كشاورزی اصلاحیه قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال زراعی جدید را ابلاغ كرد.

1400/08/30
|
09:52

براساس مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی كشاورزی ، هر كیلو گرم چغندرقند بهاره با عیار 16 درصد به هزار و 700 تومان و هر كیلوگرم چغندرقند پاییزه با عیار 15 درصد هزار و 641 تومان خرید تضمینی می شود.

طبق مصوبه این شورا به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه 2 كیلوگرم شكر یا قند با قیمت دو هزار و 200 تومان و 20 كیلوگرم تفاله خشك با قیمت 800 تومان به عنوان جایزه تحویل چغندركاران خواهد شد.

به ازای هر كیلوگرم چغندر بهاره 100 تومان و پاییزه 130 تومان هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی اضافه می‌شود.

همچنین مقرر شده، شورای قیمت گذاری، در صورت تغییر قیمت ارز و كاهش رقابت شكر داخلی با شكر وارداتی، به فوریت با اصلاح روش و تعرفه وارداتی شكر خام و دیگر ابزار‌های حمایتی از تولید داخل حمایت كند.

دسترسی سریع