مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و كرم ابریشم در سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی: افزایش 31 درصدی جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ خراسان رضوی

جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ خراسان رضوی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال31 درصد افزایش داشته است.

1400/08/22
|
11:53

مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و كرم ابریشم در سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا نیمه آبان 66 میلیون و 906 هزار قطعه جوجه‌ریزی شده است.

یعقوب‌زاده افزود: فقط در نیمه نخست آبان بیش ازپنج میلیون و 800 هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش طیور خراسان رضوی ثبت شده است.

در حالی كه كل آبان ماه پارسال پنج میلیون و 700 هزار قطعه جوجه‌ریزی در این استان انجام شده بود.

یعقوب‌زاده اضافه كرد: برای آبان امسال 9 میلیون جوجه‌ریزی هدفگذاری شده است كه در صورت تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال 55 درصد افزایش خواهد داشت.

مدیر دفتر طیور، زنبور عسل و كرم ابریشم در سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی گفت: در 45 روز آینده با توجه به روند فعلی جوجه‌ریزی، حجم ورود مرغ گرم به بازار میزان مطلوبی خواهد داشت.

سالانه 153 هزار تن گوشت سفید و 140 هزار تن تخم‌مرغ در استان 6 میلیون و 870 هزار نفری خراسان رضوی تولید می‌شود.

دسترسی سریع