روح الله لطیفی: انسداد مرزهای زمینی با عراق برای زوار و مسافران

سخنگوی گمرك گفت: با اعلام دولت عراق، زوار بر اساس سهمیه اعلامی، فقط به صورت هوایی می توانند برای شركت در مراسم اربعین حسینی حضور پیدا كنند.

1400/06/24
|
14:00

لطیفی افزود: با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی و عدم پذیرش دولت عراق، زائران به هیچ وجه به مرزهای غربی مراجعه نكنند.

افرادی كه به مرزهای زمینی مراجعه كرده باشند بازگردانده خواهند شد.

سخنگوی گمرك در خصوص ارسال كالاهای مورد نیاز موكب ها گفت: موكب داران قبل از اعزام محموله های غذایی،از قبیل برنج ، چای، قند، شكر و دیگر كالاها به مرزها، مجوز ستاد اربعین و سازمان صمت استانهای خود را اخذ كنند، كه در صورت عدم اخذ این مجوزها امكان خروج كالاهای آنها از مرزهای زمینی وجود ندارد.

دسترسی سریع