ساداتی نژاد: كنترل و تنظیم بازار به كمك خود انجمن ها و تشكل ها

وزیر جهاد كشاورزی از ادامه عرضه برنج خارجی در صورت نیاز خبر داد و گفت: اعتماد به تشكل‌ها در یك هفته گذشته قیمت مرغ را كاهش داد.

1400/06/24
|
12:00

ساداتی نژاد پس از نشست مشترك با جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص تنظیم بازار كالاهای اساسی افزود: در این نشست، گزارشی از نحوه تأمین و تنظیم كالاهای اساسی به نمایندگان ارائه و دغدغه‌های آن‌ها نیز شنیده شد.

ساداتی نژاد اضافه كرد: همه تلاش وزارت جهاد كشاورزی این است كه با كمك انجمن‌ها و تشكل‌های بخش كشاورزی، بازار را كنترل و مدیریت كند.

وزیر جهاد كشاورزی تعدیل قیمت مرغ در هفته گذشته را نتیجه اعتماد به تشكل‌های بخش كشاورزی اعلام كرد و افزود: ظرفیت و قدرت تشكل‌ها باید در تنظیم بازار به كار گرفته شود.

ساداتی نژاد تامین برنج و كنترل قیمت آن را دیگر دغدغه‌های اصلی نمایندگان خواند و گفت: عرضه برنج خارجی در صورت نیاز ادامه خواهد یافت تا قیمت برنج در بازار كنترل شود.

وزیر جهاد كشاورزی با اعلام اینكه تولید برنج ایرانی به علت خشكسالی 18 درصد كاهش یافته است، گفت: برنج ایرانی به دلیل وضعیت عرضه و تقاضا در بازار افزایش قیمت داشته است، اما قیمت برنج خارجی را در بازار كنترل می‌كنیم.

دسترسی سریع