امینی زاده: خسارت 700 میلیارد ریالی خشكسالی به عشایر استان بوشهر

مدیر امور عشایر استان بوشهر گفت: با كاهش 53 درصدی بارش‌ها و خشكسالی 700 میلیارد ریال به مراتع عشایری استان خسارت وارد شده‌ است.

1400/06/24
|
09:21

امینی زاده افزود: كم بارشی و خشكسالی كاهش 50 درصدی تولید علوفه مراتع استان را به دنبال داشته است به نحوی كه میزان تولید علوفه دام عشایر استان از 28هزار و 800 تن در سال با كاهش 50 درصدی به 14هزار و 400 تن رسیده است.

مدیر امور عشایر استان بوشهر در باره آبرسانی به عشایر گفت: ضمن آبرسانی با تانكر، برای اجرای طرح‌های آبی از جمله ساخت آب انبار، سطوح صیقلی آبرسانی سیار، بهسازی چشمه‌ها و آبرسانی ثابت نیز 17 و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و ارزش افزوده به بخش عشایری استان تخصیص یافته است.

امینی زاده پرداخت یك میلیارد و 480 میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با سود 10 درصد و باز پرداخت یك ساله را از جمله حمایت‌های انجام شده از عشایر استان اعلام كرد.

مدیر امور عشایر استان بوشهر درباره خرید تضمینی دام مازاد و غیر مولد عشایر هم گفت: از 24 میلیون راس دام عشایر كشور یك میلیون راس به عنوان دام مازاد هستند و باید خریداری شود كه هنوز سهم این استان دراین بخش مشخص نشده‌است.

دسترسی سریع