مدیرعامل شركت آب منطقه ای تهران: هشدار جدی شركت آب منطقه ای تهران برای پایتخت نشینان

مدیرعامل شركت آب منطقه ای تهران از كاهش 373 میلیون مترمكعبی ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

1400/04/22
|
13:00

رضاپور گفت: امسال ذخایر آب شرب تهران به میزان دو برابر حجم پر سد كرج كاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای تهران از مشتركان خواست در مصرف آب تا حد ممكن صرفه جویی كنند.

رضاپور با اشاره به اینكه امسال جزو معدود سال‌های خشك نیم قرن اخیر است، افزود: تهران مثل بسیاری از استان‌های دیگر با كاهش نزدیك به چهل درصدی ذخایر نسبت به سال قبل روبه‌روست و این شرایط تا 70 روز دیگر كه پایان سال آبی است، همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای تهران گفت: این وضعیت ذخایر آبی تهران درحالی است كه پاییز گرم‌تر و خشك‌ تری خواهیم داشت.

پیگیری پیامك مخاطب رادیو اقتصاد به شماره تماس 15**0912626
دسترسی سریع