صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

توسعه یکی از مهم ترین و محوری ترین مقوله های رایج در جامعه ی علمی و افواه عمومی است...

مقوله توسعه و پیشرفت هم در شکل دهی به بنیان ها هم در تعیین اهداف و هم در تشخیص و تعریف ارزشهای اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه معاصر نقشی اساسی ایفا می کند...
برای دریافت فایل مربوط به "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران