صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

درحوزه عمل اقتصادی خداوند خواهان اقتصاد مقاومتی است به طوری که اقتصاد فرد مسلمان و جامعه اسلامی بر پایه خود استوار بوده و به جز خداوند به کس یا جایی تکیه نداشته باشد البته ...

درحوزه عمل اقتصادی خداوند خواهان اقتصاد مقاومتی است به طوری که اقتصاد فرد مسلمان و جامعه اسلامی بر پایه خود استوار بوده و به جز خداوند به کس یا جایی تکیه نداشته باشد البته از نظر اسلام خود اقتصاد نقش اساسی و مهمی در زندگی بشر و جامعه انسانی ایفا می‌کند؛

بحث اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر انقلاب، در سال‌های اخیر مطرح شده است دارای یک عقبه بسیار قوی و عمیق دینی است.

در واقع این مکتب فکری که توسط رهبر انقلاب مطرح شده است، یک مکتب فکری دینی است که به دنبال شکل گیری اقتصادی فعال، خود اتکا، تلاش‌گر و بدون نظر و چشمداشت به اقتصاد کشورهای است.

اگر مشاهده می‎کنیم که رهبری اصرار خاصی به شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی دارند از این حیث است که این اقتصاد دارای ریشه‎ای اعقتادی و دینی است؛ در قرآن مجید آیات فراوانی به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی اشاره می‎کند.

مرتبط با این برنامه

  • نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و تولید

  • مدیریت متمرکز سیاست صنعتی ابزاری ضروری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

  • جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

  • مروری بر بیانات مقام معظم رهبری درباره ارکان اقتصاد مقاومتی

  • نمودار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

  • نهادسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن

  • دیدگاه های اقتصادی امام خمینی (ره)