دریافت نسخه الكترونیكی: چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

1399/11/28
|
12:44

میزان صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است.

سیاست های کلان و قوانین مختلف نیز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان تأکید دارد. با این حال متولی رسمی برای اندازه گیری و گزارش دهی منظم آن در کشور تعیین نشده است و در نتیجه آمار رسمی وجود ندارد.

در این خصوص برآوردها نشان می دهد در سال 1395 میزان صادرات محصولات با فناوری بالا که در گمرک ثبت شده، حدود 425 میلیون دلار بوده است و با در نظر گرفتن صادرات خدمات فناوری اطلاعات به میزان 180 میلیون دلار می توان گفت که کل صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان در سال 1395 حدود 605 میلیون دلار بوده است.

مقایسه نشان می دهد که ارزش دلاری صادرات محصولات با فناوری بالا در سال 1395 نسبت به سال های قبل آن رشد قابل توجهی نداشته است و حتی در مقایسه با متوسط سالهای 1388 تا 1390 کاهش نیز دارد. همچنین شایان ذکر است که این میزان تنها حدود 1 درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد.

دسترسی سریع