صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نتایج روش ARDL، رویکرد همجمعی با لحاظ شکست ساختاری

چکیده :
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم­ترین شاخص­های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به‌حساب می­آید. تبیین روابط بین پس­انداز و سرمایه­گذاری با رشد اقتصادی، می­تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست­های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می­توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست­های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست­های ساختاری در بررسی­های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل‌اعتماد و گمراه­کننده­ای منتهی گردد.

در این مقاله با استفاده از داده­های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس­انداز و سرمایه­گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست­های­ ساختاری مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا، از آزمون­های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون­زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون­زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست­ ساختاری استفاده‌شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.

نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می­دهد اعمال سیاست­های فعال برای تشویق سرمایه­گذاری و هدایت کردن پس­انداز به‌سوی سرمایه­گذاری، منجر به رشد اقتصادی می­شود. همچنین سیاست­های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه­گذاری خواهد شد.

نویسندگان :
امیر تقوی : دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصیب پهلوانی : دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

برای دریافت فایل مربوط به " پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران