صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

(منبع : مرکز پژوهش های مجلس ، معاونت پژوهش های اقتصادی)

این گزارش با هدف بررسی نقش دولت ژاپن در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، پس از مرور رویکردها و راهبردهای دولت از قرن هفدهم تا پایان دوره رشد معجزه آسای این کشور در دهه 1970 میالدی، به
مطالعه برخی از مهمترین عوامل رشد بالای اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که اهم آنها شامل موارد ذیل میشود:

-دولت ژاپن، شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی را در دوران جهش رشد اقتصادی فراهم و حفظ کرده است.
-دولت همواره و بهطور مستمر به تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر، مطیع در برابر دولت و کارفرما و دارای روحیه کار جمعی اهتمام داشته است.
-ژاپنی‌ها توانایی باالیی در اقتباس و اخذ فناوری غربی و انطباق آن با شرایط خاص خود داشتهاند و از فرصتهای فضای بینالمللی به بهترین نحو بهره برده‌اند.
- ...

برای دریافت فایل مربوط به " الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن) " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران