صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

عدالت اجتماعی لازمه یک رژیم سالم است

ایشان بر این باور بودند که دستورات دین اسلام بعنوان یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن - به نحو محدود - سبب می شود که چرخ های اقتصاد سالم به راه افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق یابد.

امام خمینی (ره) بخشی از وصیت نامه خود را به مباحث اقتصادی اختصاص دادند تا مسوولان و آحاد ملت با سرمشق قرار دادن آن، افق روشنی در کشور ایجاد کنند.

یکی از اموری که معمار کبیر انقلاب اسلامی لازم به توصیه و تذکر دانسته اند این نکته است که اسلام نه تنها با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق نیست، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و آن را مخالف عدالت اجتماعی می داند.

به اعتقاد ایشان، اگرچه بعضی کج فهمان بی اطلاع از حکومت اسلامی و مسایل سیاسی حاکم در اسلام، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه داری و مالکیت است ، با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت کرده اند، چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز کرده که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل آمریکا، انگلیس و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند.

امام خمینی (ره) در بخشی از وصیت نامه سیاسی الهی خود آورده اند که از طرف دیگر اسلام مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم نیست که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک هستند؛ بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است که اگر بحق به آن عمل شود، چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق می یابد.

ایشان همچنین با اشاره به کسانی که اسلام را موافق مکاتب مارکسیستی دانسته اند، اعلام کردند: در این میان یک دسته نیز با کج فهمی ها و بی اطلاعی ها از اسلام و اقتصاد سالم، آن را طرف مقابل دسته اول قرار داده و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه، اسلام را موافق با مکتب های انحرافی مارکس و امثال آن معرفی کرده اند.

امام خمینی (ره) به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، دولت، رییس جمهوری و شورای قضایی وصیت کردند که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تاثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارند و به ملت اطمینان دهند تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتد و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند.

ایشان تاکید کردند که ثروتمندان و پولداران مشروع ثروت های عادلانه خود را به کار اندازند و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزند که این خود عبادتی ارزشمند است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رهبر فقید انقلاب اسلامی، همچنین به کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت و تاکید کردند که خیر دنیا و آخرت همه رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی در رنج و زحمت بوده اند؛ و چه نیکو است که طبقات تمکن دار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان، مسکن و رفاه تهیه کنند و مطئمن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که در جامعه یکی بی خانمان و یکی دارای چندین آپارتمان باشد.

مرتبط با این برنامه

  • نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و تولید

  • مدیریت متمرکز سیاست صنعتی ابزاری ضروری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

  • جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

  • مروری بر بیانات مقام معظم رهبری درباره ارکان اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی در قرآن (2)

  • نمودار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

  • نهادسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن