صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ایران به عنوان نخستین یا دومین دارنده منابع انرژی در جهان، هفدهمین کشور پرجمعیت، هیجدهمین اقتصاد (برحسب برابری قدرت خرید) محسوب میشود و در زمینه مصرف سرانه انرژی دارای رتبه پایینتر از 30 بین کشورها است.

ایران دارای اقلیمهای سرد و بسیار گرم است و با توجه به قدرت خرید مردم در مقایسه با دیگر اقتصادهای صاحب منابع انرژی مانند کشورهای حوزه خلیجفارس و اقتصادهای توسعه یافته، موضوعات تعیین سطوح مصرف انرژی و بهای حاملهای انرژی عرضه شده به مردم، بایستی ارزیابی و رتبه بندی گردد. ایران با رتبه مصرف سرانه انرژی الکتریکی در حدود پنجاهم جهانی از مصرف سرانه نزدیک به متوسط جهانی و به مراتب پایین تر از کشورهای صاحب ذخایر انرژی برخوردار است. بدون احتساب سه استان گرمسیری پرمصرف، میانگین مصرف سرانه خانگی انرژی الکتریکی دیگر مناطق کشور از متوسط جهانی پایینتر است.

برای دریافت فایل مربوط به " ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران