صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بررسی عوامل تعیین‌کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است.

در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه‌ای ایران طبقه‌بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی 1392-1374، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه‌ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره‌وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه‌‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم.

صنایعی که کمتر از 50 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از 20 درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن‌ها از 30 درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن‌ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان‌دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی‌دار همه متغیرها به استثنای بهره‌وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه‌ای ایران است.

به این ترتیب می‌توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه‌ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران موثر بوده‌اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه‌ای ایران مشابه بوده است.

نویسندگان :محمدقلی یوسفی(استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)؛ بهمن خادم (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)
منبع : نشریه پژوهشنامه اقتصادی

برای دریافت فایل مربوط به " عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور

  • توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه

  • راهنمای تجارت با کشور ترکمنستان