صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در این تحقیق با کینوا؛ شبه غله مناسب برای منابع آب شور و نحوه کشت این کیاه در این منطقه آشنا میشوید

مهمترین مشکلی که امنیت غذایی کشور و جهان را تهدید می کند کمبود منابع آب مناسب است. در حال حاظر کشاورزی عمده ترین مصرف کننده منابع آب کشور و به همین دلیل .....

برای دریافت فایل مربوط به " کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا