صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (اداره برنامه ریزی رسانه های آموزشی و ترویجی)

آشنایی با :
1- اهمیت نهالستان و نقش آن در تهیه نهال های سالم و قوی
2- مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب
3- نکاتی که باغداران در زمان تهیه و خرید نهال باید مورد توجه قرار دهند.
4- نکاتی که در زمان کندن، بارگیری، حمل و نقل، انبار کردن و کاشت نهال باید رعایت شود.

برای دریافت فایل مربوط به " توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا