صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (اداره برنامه ریزی رسانه های آموزشی و ترویجی)

آشنایی با :
1- اهمیت نهالستان و نقش آن در تهیه نهال های سالم و قوی
2- مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب
3- نکاتی که باغداران در زمان تهیه و خرید نهال باید مورد توجه قرار دهند.
4- نکاتی که در زمان کندن، بارگیری، حمل و نقل، انبار کردن و کاشت نهال باید رعایت شود.

برای دریافت فایل مربوط به " توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران