صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پژوهشی درباره ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران

پژوهشگرانی که رابطه میان اقتصاد و دولت در ایران را مورد بررسی قرار داده اند عمدتا روی مسائل معیشتی و شرایط مادی زندگی تمرکز کرده اند و از تاثیر اندیشه ها بر تحولات تاریخی و اقتصادی غفلت ورزیده اند. البته ...

نویسنده : موسی غنی نژاد

برای دریافت فایل مربوط به " کتاب اقتصاد و دولت در ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران