صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دانش کافی نسبت به معایب کشت تک محصولی ، کشاورزان، دانشمندان و نوآوران را بر آن داشته تا مدل ها و روشهای جایگزینی را برای تولید غذای سالم که ضامن بقای زمین نیز باشد توسعه دهند.

در این مقاله ، هفت روش نوآورانه ی کشت که ناجی زمین خواهد بود معرفی میشود:

1- کشاورزی الگوریتمی
2-کشاورزی بومی
3-عملگرهای متنوع در باغ های حلقوی
4- استحصال و مهار آب باران
5- کشاورزی با کمک قارچ ها
6- باغداری با کمک کودکان
7- کشاورزی در پشت بام ها

برای دریافت فایل مربوط به " هفت نوآوری جدید در کشاورزی برای نجات زمین " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران