صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دانش کافی نسبت به معایب کشت تک محصولی ، کشاورزان، دانشمندان و نوآوران را بر آن داشته تا مدل ها و روشهای جایگزینی را برای تولید غذای سالم که ضامن بقای زمین نیز باشد توسعه دهند.

در این مقاله ، هفت روش نوآورانه ی کشت که ناجی زمین خواهد بود معرفی میشود:

1- کشاورزی الگوریتمی
2-کشاورزی بومی
3-عملگرهای متنوع در باغ های حلقوی
4- استحصال و مهار آب باران
5- کشاورزی با کمک قارچ ها
6- باغداری با کمک کودکان
7- کشاورزی در پشت بام ها

برای دریافت فایل مربوط به " هفت نوآوری جدید در کشاورزی برای نجات زمین " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا