صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش جدید معاونت اقتصادی اتاق ایران با موضوع بررسی موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری در ایران

شناسایی مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی همواره برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی حائز اهمیت بوده و هست. ضمن آنکه به موجب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه) شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بر عهده اتاق ایران گذاشته‌شده است. ازاین‌رو گزارش حاضر به معرفی اهم موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته و در نهایت راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است.

موانع حوزه تولید در ایران عبارتند از:
1- رویکردهای نامناسب به برنامه‌های توسعه
2- فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی
3- محیط کسب و کار نامناسب
4- نوسانات و افزایش نرخ ارز
5- ضعف حقوق مالکیت
6- مالیات‎ها
7- سیاست‌های تجاری ضدتوسعه
8- قاچاق
9- فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
10- تعدد قوانین غیرشفاف متعارض و متناقض
11- هزینه‌های عمرانی تولید
12- فساد
13- معضل تامین مالی.

آسیب‌شناسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که اولاً معضلات اقتصادی ایران اعم از تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد که بنیادی‌ترین آن‌ها، محیط نهادی ایران است. محیط نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل‌گرفته است که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد است. ثانیاً علیرغم گستردگی مشکلات و موانع پیش روی بخش‌های تولیدی کشور، معضلاتی در اقتصاد ایران وجود دارند که حل آن‌ها، هرچند بسیار دشوار و زمان‌بر، بخش عظیمی از موانع پیش روی بخش‌های تولیدی کشور را مرتفع خواهد ساخت.

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری در ایران" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران