صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران منتشر شده در خرداد 96

فهرست مطالب :
- ابزارهای سیاست های پولی در ایران و جهان
- نهادهای سیاست گذار پولی (با نگاه به تجربه برخی کشورها)
برای دریافت فایل مربوط به "بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران" روی لینک زیر کلیک کنید.

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا