صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران منتشر شده در خرداد 96

فهرست مطالب :
- ابزارهای سیاست های پولی در ایران و جهان
- نهادهای سیاست گذار پولی (با نگاه به تجربه برخی کشورها)
برای دریافت فایل مربوط به "بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران" روی لینک زیر کلیک کنید.

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران