صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش جدید مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی انواع حمایت های مالیاتی از بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان

فهرست مطالب :
- اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط (SMEها)
- لزوم وجود قواعد مالیاتی برای SMEها
- انواع حمایت های مالیاتی در دنیا از SMEها
- وضعیت حمایت های مالیاتی از SMEها در ایران
- پیشنهادات حمایتهای مالیاتی از SMEها در ایران

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی انواع حمایت های مالیاتی از بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا