صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش جدید مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی پدیده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امریکا و جهان

دونالد ترامپ با طرح شعارهای ملی‌گرایانه، حمایت‌گرایانه و عوام‌فریبانه به مبارزات انتخاباتی وارد شد و با جلب نظر مردم امریکا به ریاست جمهوری رسید. ترامپ چه شعارهایی داد، چه افکار و ایده‌هایی در سردردارد و اقتصاد امریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را به کدام سمت و سو خواهد برد؟ ترامپ از این مهارت برخوردار بود که از خشم و آزردگی مردم امریکا نسبت به زیان‌هایی که آزادی تجارت، جهانی‌شدن و اتحادها و پیمان‌های تجاری به آنها وارد کرده بود بهره‌برداری کند و با طرح شعارهای احساسی و حتی خلاف منافع ملی امریکا، رأی آنها را به دست آورد. قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه چه میزان قدرت واقعی به ترامپ می‌دهد تا بتواند افکار و خواسته‌های خود را پیاده کند؟ با توجه به اهمیت قدرت اقتصادی امریکا و اهمیتی که تصمیمات اتخادشده در این کشور بر اقتصاد جهانی می‌گذارد این شماره از بولتن اقتصادی به روی کار آمدن ترامپ با تاکید بر اثرات اقتصادی انتخاب وی و پاسخ‌دادن به پرسش‌های بالا اختصاص یافته است.

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی پدیده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امریکا و جهان" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران