صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نسخه الکترونیک گزارش جدید مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی پدیده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امریکا و جهان

دونالد ترامپ با طرح شعارهای ملی‌گرایانه، حمایت‌گرایانه و عوام‌فریبانه به مبارزات انتخاباتی وارد شد و با جلب نظر مردم امریکا به ریاست جمهوری رسید. ترامپ چه شعارهایی داد، چه افکار و ایده‌هایی در سردردارد و اقتصاد امریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را به کدام سمت و سو خواهد برد؟ ترامپ از این مهارت برخوردار بود که از خشم و آزردگی مردم امریکا نسبت به زیان‌هایی که آزادی تجارت، جهانی‌شدن و اتحادها و پیمان‌های تجاری به آنها وارد کرده بود بهره‌برداری کند و با طرح شعارهای احساسی و حتی خلاف منافع ملی امریکا، رأی آنها را به دست آورد. قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه چه میزان قدرت واقعی به ترامپ می‌دهد تا بتواند افکار و خواسته‌های خود را پیاده کند؟ با توجه به اهمیت قدرت اقتصادی امریکا و اهمیتی که تصمیمات اتخادشده در این کشور بر اقتصاد جهانی می‌گذارد این شماره از بولتن اقتصادی به روی کار آمدن ترامپ با تاکید بر اثرات اقتصادی انتخاب وی و پاسخ‌دادن به پرسش‌های بالا اختصاص یافته است.

برای دریافت فایل مربوط به "بررسی پدیده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امریکا و جهان" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا