صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تجارب جهانی نشان می‌دهد که نظارت عمومی از پایین به بالا، اولین عامل کشف فساد است.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال 2012، نزدیک به نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی از طریق گزارش‌دهندگان مردمی کشف شده است. اما استفاده از این منبع ضدفساد، نیاز به بسترهای نهادی دارد که باید از سمت قانون‌گذار و حاکمیت تامین شود. بستر قانونی برای پیگیری حقوقی گزارش‌کننده، حمایت امنیتی از گزارشگر و ایجاد نظام تشویقی سه ضرورتی است که می‌تواند دایره ناظران را از تعداد محدود ناظران حکومتی به عموم جامعه گسترش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد»، پیش‌نیازهای این موضوع را با نگاهی به تجارب جهانی بررسی کرده است.

برای دریافت فایل مربوط به "نگاهی به تجارب جهانی در استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران