صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گزارش جدید مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی الزامات برنامه ریزی توسعه

فهرست مطالب :

- مفهوم برنامه ریزی(توسعه)

- دیدگاه های مرتبط با برنامه ریزی

- تاریخچه برنامه ریزی

- ضرورت و الزامات برنامه ریزی

- شکست برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه

- تجربیات موفق برنامه ریزی در برخی از کشورها

- نگاهی به برنامه ریزی در ایران

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران