صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

(درس هایی برای صنعت خودروسازی ایران)

تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری
همکاران : آقای محمدرضا صادقی
ناظر علمی : آقای حسین افشین -آقای مهدی فقیهی

برای دریافت فایل مربوط به "دورنمای صنعت خودرو سازی جهان در افق 2030" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران