صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محقق : سیدحسین میر معزی

در مقاله پیش رو در صدد ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی هستیم که اولا، مستند به بیانات مقام معظم رهبری باشد، ثانیا مطالبی که وی از سال ۸۸ تا کنون درباره اقتصاد بیان کرده اند را در قالب نظریه ای منسجم توضیح دهد.

برای دریافت فایل مربوط به "اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این خبر

  • دیدگاه های اقتصادی امام خمینی (ره)

  • تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن مجید و روایات

  • سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی

  • اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری