صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محقق : سیدحسین میر معزی

در مقاله پیش رو در صدد ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی هستیم که اولا، مستند به بیانات مقام معظم رهبری باشد، ثانیا مطالبی که وی از سال 88 تا کنون درباره اقتصاد بیان کرده اند را در قالب نظریه ای منسجم توضیح دهد.

برای دریافت فایل مربوط به "اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این خبر

 • اقتصاد مقاومتی و تولید

 • مدیریت متمرکز سیاست صنعتی ابزاری ضروری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

 • جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

 • مروری بر بیانات مقام معظم رهبری درباره ارکان اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی در قرآن (2)

 • نمودار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 • بهبود عملکرد اقتصادی ایران در سایه اقتصاد مقاومتی

 • نهادسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 • دیدگاه های اقتصادی امام خمینی (ره)

 • تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن مجید و روایات

 • سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری