صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عدالت اجتماعی لازمه یک رژیم سالم است

ایشان بر این باور بودند که دستورات دین اسلام بعنوان یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن - به نحو محدود - سبب می شود که چرخ های اقتصاد سالم به راه افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق یابد.

امام خمینی (ره) بخشی از وصیت نامه خود را به مباحث اقتصادی اختصاص دادند تا مسوولان و آحاد ملت با سرمشق قرار دادن آن، افق روشنی در کشور ایجاد کنند.

یکی از اموری که معمار کبیر انقلاب اسلامی لازم به توصیه و تذکر دانسته اند این نکته است که اسلام نه تنها با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق نیست، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و آن را مخالف عدالت اجتماعی می داند.

به اعتقاد ایشان، اگرچه بعضی کج فهمان بی اطلاع از حکومت اسلامی و مسایل سیاسی حاکم در اسلام، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه داری و مالکیت است ، با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت کرده اند، چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز کرده که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل آمریکا، انگلیس و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند.

امام خمینی (ره) در بخشی از وصیت نامه سیاسی الهی خود آورده اند که از طرف دیگر اسلام مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم نیست که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک هستند؛ بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است که اگر بحق به آن عمل شود، چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق می یابد.

ایشان همچنین با اشاره به کسانی که اسلام را موافق مکاتب مارکسیستی دانسته اند، اعلام کردند: در این میان یک دسته نیز با کج فهمی ها و بی اطلاعی ها از اسلام و اقتصاد سالم، آن را طرف مقابل دسته اول قرار داده و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه، اسلام را موافق با مکتب های انحرافی مارکس و امثال آن معرفی کرده اند.

امام خمینی (ره) به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، دولت، رییس جمهوری و شورای قضایی وصیت کردند که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تاثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارند و به ملت اطمینان دهند تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده به کار افتد و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند.

ایشان تاکید کردند که ثروتمندان و پولداران مشروع ثروت های عادلانه خود را به کار اندازند و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزند که این خود عبادتی ارزشمند است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رهبر فقید انقلاب اسلامی، همچنین به کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت و تاکید کردند که خیر دنیا و آخرت همه رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی در رنج و زحمت بوده اند؛ و چه نیکو است که طبقات تمکن دار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان، مسکن و رفاه تهیه کنند و مطئمن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که در جامعه یکی بی خانمان و یکی دارای چندین آپارتمان باشد.

مرتبط با این خبر

 • اقتصاد مقاومتی و تولید

 • مدیریت متمرکز سیاست صنعتی ابزاری ضروری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی

 • جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

 • مروری بر بیانات مقام معظم رهبری درباره ارکان اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی در قرآن (2)

 • نمودار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 • بهبود عملکرد اقتصادی ایران در سایه اقتصاد مقاومتی

 • نهادسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن

 • تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن مجید و روایات

 • سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

 • اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری