صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

واژه اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه روی است.فیروز آبادی می گوید: « القصد، استقامه الطریق... و ضد الافراط کالاقتصاد ، قصد یعنی مستقیم و هموار بودن راه...و ضد افراط». القاموس المحیط،واژه (قصد) ...

*اقتصاد: واژه اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه روی است.فیروز آبادی می گوید: « القصد، استقامه الطریق... و ضد الافراط کالاقتصاد ، قصد یعنی مستقیم و هموار بودن راه...و ضد افراط». القاموس المحیط،واژه (قصد).

در قرآن : و اقصد فی مشیک...در راه رفتن اعتدال بورز...سوره لقمان، آیه 19

و علی الله قصد السبیل...بر خداست که راه اعتدال را بنمایاند...سوره نحل، آیه 9

فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد...پس بعضی از آنها به خویشتن ستم کردند و بعضی از آنها اعتدال ورزید.. سوره فاطر،آیه 32

در روایت : لن یهلک من اقتصد..هرکس میانه روی کرد، هرگز هلاک نشد..امام علی ع ، معجم غرر الحکم، ج 3، ص 2365

*اقتصاد اسلامی : مقصود،سیستم اقتصادی است که در این سیستم، زوشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می گردد شهید صدر، اقتصاد ما، ج1 ،ص 7

*مقاومت : واژه مقاومت اشاره دارد به جایگاه مال از دیدگاه اسلام؛ در فرهنگ اسلام مال وسیله ای است که معیار ارزشمندی آن بستگی دارد به نوع استفاده ای که از آن می شود.خاصیت و کارایی مال، مقاومت بخشیدن به تلاش ها و حرکت های انسان و پیش بردن او به سوی مقاصد برتر و قدرت دادن به او برای اهداف عالی تر است.این چیزی است که قرآن مجید با صراحت به آن توجه فرموده و مترجمان وحی هم آن را تفسیر و تشریح کرده اند که فرمود: و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما.. اموال خود را که خداوند قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته به سفیهان مدهید. سوره نساء ، آیه 5

بنابر این، در صورتی که از مال برای قوام و برپایی جامعه و اصلاح مشکلات وی و ایجاد قدرت و حرکت و رشد، استفاده شود، از مال، استفاده صحیح شده، لیکن اگر استفاده از مال در جهت « ضدقوام و برپایی و قدرت و حرکت و رشد جامعه» باشد،آن گونه استفاده از مال، از نظر اسلام باطل و غلط است.
.....

مرتبط با این خبر

  • دیدگاه های اقتصادی امام خمینی (ره)

  • تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن مجید و روایات

  • سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی