صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

کارخانه سیمان فراز فیروزکوه برای تغییر شرایط و خروج از رکود در تولید، راهکار تغییر در کاربری و جایگزین کردن سیمان به جای محصولات دیگر را در پیش گرفته است.