صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست بلکه به معنای مقاوم کردن اقتصاد در برابر بحران هاست.