صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عرضه خارج از شبکه، بیشتر درباره سوخت و فرآورده های نفتی، دارو، آرد و سیمان است که از حمایت یارانه ای دولت برخوردارند اما نفع آن را مردم نمی برند!