صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نتیجه ارتقای کیفیت، افزایش میل و رغبت مردم به خرید جنس ایرانی خواهد بود که این مهم در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی است.