صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عده ای سودجو که در روند تجارت چند 10 میلیاردی خود از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات فرار می کنند، با پرداخت مبلغی ناچیز به افرادی که هیچ اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند، به نام آنها کارت های بازرگانی صوری و یک بار مصرف می گیرند.