صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

«بَلک بازار» یا «بازار مادربزرگ ها» در چابهار قدمتی دیرینه دارد و با وجود بازارهای جدید در این منطقه، این بازار رونق خاصی دارد.