صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در باغات زیتون روستای «محمدآباد» زاهدان با وجود آب و هوای کویری، محصول باکیفیت تولید می شود.