صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محققان دانشگاه جامع علمی - کاربردی جهاد کشاورزی استان بوشهر موفق به کشت گیاه بدون استفاده از خاک شدند، این روش یکی از راه های موثر برای حفظ ذخایر آب است.