صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی ایران گفت: تمرکز اقتصاد نفتی ایران به مسائل خارجی باعث شد فضای کسب و کار به عنوان عامل دست دوم نمود یابد.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، حامد پاک طینت دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی ایران گفت: اقصاد پویا بر دو محور مسائل داخلی و مسائل خارجی استوار است ولی متاسفانه اقتصاد نفتی ایران در هنگام تحریم به فکر فضای کسب و کار افتاده ولی در شرایط غیر تحریمی تمرکز خود در مسائل خارجی، فروش نفت و عواید حاصل از آن متمرکز می نماید.

وی نقش عوامل داخلی را بر رونق داخلی بسیار پررنگ دانست و گفت: متغیرهای فضای کسب و کار راه حل مشخص دارد و تحت اختیار دولت است که می توان به تغییرات سیستم بانکی، دریافت مالیات، مسائل بیمه، کم کردن بروکراسی و پیچیدگی اخذ مجوز اشاره کرد.

وی با اشاره به حجم نقدینگی بالای جامعه و نقش آن بر رونق تولید گفت: سیستم بانکی بیمارمانع از واگذاری نقدینگی کشور به تولید می شود که این سیاست به نفع رونق تولید نیست.

دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی ایران از موفقیت برخی از تولید کنندگان با توجه به شرایط اقتصادی حاکم خبر داد و افزود: بسیاری از تولید کنندگان با در نظر گرفتن مزیت هایی همچون رقابت در داخل ، رقابت جهانی، مدیریت وعلم و دانش تولید توانستند به موفقیت و پیشرفت دست یابند.

مرتبط با این خبر

  • مواد اولیه مشکل بزرگ صنعت پوشاک

  • اقتصاد کشور را نباید به نفت گره زد

  • نقش صنایع دستی در توسعه روستاها

  • نمایشگاه ساخت داخل محلی برای عرضه نیازها

  • رونق تولید ملی و تامین اجتماعی با حمایت از کارگران

  • نگاهی به وظایف سازمان تامین اجتماعی

  • دانستنی هایی در مورد تراز تجاری

  • کاهش نرخ طلا با مدیریت بانک مرکزی

  • مالیات بر ارزش افزوده درست اجرا نمی شود

  • توقیف نفتکش ایران مبنای اقتصادی ندارد