صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

غلامعلی فارغی گفت:نوسانات شدید قیمتی در کشور یک مشکل ساختاری است.

غلامعلی فارغی گفت:نوسانات شدید قیمتی در کشور یک مشکل ساختاری است.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز : به گفته غلامعلی فارغی ، اگر مسئولان نظام قصد ساختار اقتصادی کشور را نداشته باشند از نظر تولید ناخالص داخلی، صادرات و بسیاری موارد دیگر از رونق چندانی برخوردار نخواهیم بود.

وی همچنین اظهارداشت: نوسانات شدید قیمتی که در ایران حاکم است به هیچ وجه در کشورهای مبتنی بر بازار آزاد وجود ندارد چرا که رقابت در این بازارها به لحاظ کمی و کیفی بسیار تنگاتنگ است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: سیستم قیمت گذاری از 40 سال پیش تاکنون در کشور به روش های مختلف در حال تجربه است آیا زمان آسیب شناسی جدی در این حوزه فرا نرسیده تا مشخص شود خروجی اعمال چنین سیاستی در مملکت چه بوده است؟

وی افزود: آیا اعمال سیستم قیمت گذاری غیر از فساد، رانت، دروغگویی، زیرمیزی و نظایر این خروجی مناسبی برای مملکت به همراه داشته بدون شک جواب منفی است و باید واقعیت ها را با جان و دل قبول کرد.

فارغی همچنین در خصوص افرادی که فکر می کنند اگر سیستم قیمت گذاری به کناری گذاشته شود هرج و مرج در جامعه ایجاد می شود، گفت: اینطوری نیست چرا که اقتصاد آزاد مثل ظروف مرتبطه است وقتی در چنین فضایی یک کالا مطلوبیت و تقاضای بیشتری داشته باشد فوری تولید آن کالا افزایش و بازار بالانس خواهد شد.

وی گفت: تولید در مملکت با اعمال سیاست قیمت گذاری به یک رقابت درست و سالمی نخواهد رسید مثل خودرو!.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با طرح سئوالی مبنی بر اینکه چرا صنعت خودروسازی ایران به رغم تمامی حمایت ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین برمردم و کشور از رشد و پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست، افزود: یکی از مهمترین این دلائل بحث قیمت گذاری و بگیر و ببندهاست.

مرتبط با این خبر

  • نظارت بیشتر بر توزیع کالا با تفکیک وزارت صمت

  • 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران

  • بازگشت ارز صادراتی با دو نرخی شدن ارز

  • منع خام فروشی سیاست جدی وزارت صمت

  • 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران

  • برداشت 120 هزار تن کلزا در کشور

  • آشنایی با صنعت ماشین آلات و ادوات کشاورزی در کشور

  • خیانت و عهد شکنی از منظر اسلام

  • بازسازی روستاها از همه نظر به خصوص بعد روانی برای برگرداندن زندگی پر رونق روستایی

  • رتبه و جایگاه صنعت برق کشور از حیث تولید راندمان و اقتصاد برق